Zmluva č. 12/PO/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/PO/2009/2009
Dodávateľ:AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou, Prešovská 149/1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Habura
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 403 174,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 403 174,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy