Zmluva č. 0821/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0821/2008
Dodávateľ:Agentúra VKM, s r.o., Bratislava, Grosslingová 69
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby MŠ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy