Zmluva č. 17/395/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/395/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:AGRAX s.r.o., Sládkovičovo, Košútska cesta1364
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vrecia POP,špagát POP
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy