Zmluva č. 185/26/2007/VR/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:185/26/2007/VR/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:AGRAX s.r.o., Sládkovičovo, Košútska cesta1364
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vrecia PP 56x110, špagát PP 20000
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy