Zmluva č. 1125/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1125/2006/2006
Dodávateľ:AGISRS Rimavská Sobota
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Držkovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:588 411,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:588 411,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy