Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
03/2008 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 698 0 ÚRSO 11.02.2008 11.02.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€)
15/2008 DIMANO a s. Zmluva o realizácii školenia za účelom získania ECDL 28 862 0 ÚRSO SR 02.06.2008 30.11.2008 Financované z ESF.
04/2007 EuroEnergy s.r.o., Švédska 1538/22, Praha, ČR Návrh regulačného rámca a spôsoby minimalizácie nárastu ceny pre odberateľov v domácnosti, vrátane vypracovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v paragrafovom znení 27 651 0 ÚRSO 26.03.2007 30.04.2007
16/2010 eDevelopment s.r.o. Zmluva o poskytnutí údržby (maintenance) k aplikačnému systému a podpory k prevádzke systému 26 854 26 854 ÚRSO 20.10.2010 10.11.2011 Ročný maintenance a podpora prevádzky na rok 2011
01/2007 Ing. Karol Krist - Karpatia servis, Studenohorská 3, Bratislava Zmluva o upratovacích prácach 26 536 0 ÚRSO 29.01.2007 31.01.2009 Dodatok, zväčšenie upratovanej plochy.
20/2009 ÚEOS-Komercia a.s. Vypracovanie modelu hodnotenia ekon. efekt. Regulovaných subjektov podľa údajov z oddelenej účt. evidencie 24 633 0 ÚRSO 27.10.2009 09.12.2009
15/2010 eDevelopment s.r.o. Dodávke aplikačného systému „Centrálny informačný systém regulovaných subjektov“ (CISReS) ako súčasti Administratívneho a riadiaceho informačného systému (ARIS). 22 800 21 372 ÚRSO 21.10.2010 17.12.2010
12/2009 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 22 000 0 ÚRSO 22.06.2009 30.05.2010
16/2009 eDevelopment s.r.o. Hodnotenie štandardov kvality - rozšírenie existujúcehi IS 21 539 0 ÚRSO 29.10.2009 29.12.2009
02/2007 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 20 483 0 ÚRSO 26.02.2007 26.02.2008
10/2009 PC PROMPT s.r.o. Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky 18 727 0 ÚRSO 09.06.2009 31.12.2009
21/2007 MP-STAV Milan Paľa Zmluva č. 21/2007 - Rekonštrukcia priestorov OP Martin 18 004 0 ÚRSO 27.11.2007 21.12.2007
11/2007 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku notebookov 17 923 0 ÚRSO SR 27.06.2007 31.12.2007
22/2007 DECODOM s.r.o. Kúpna zmluva - Nábytok - OP Martin 17 599 0 ÚRSO 27.11.2007 27.12.2007 Dodávka nábytku pre OP Martin.
33/2006 MIP, s.r.o. Renovácia tonerových náplní 15 935 0 ÚRSO SR 19.12.2006 21.12.2008
31/2006 EFINA a.s. Analýza regulovaných poplatkov v plynárenstve ... 15 042 0 ÚRSO SR 06.11.2006 16.12.2006
01/2008 NIDOS s.r.o., Tulská 25, 036 01 Martin Výpočtová Technika pre OP Martin 14 879 0 ÚRSO 21.01.2008 15.02.2008
06/2007 IQ DESIGN studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2006. 14 247 0 ÚRSO 11.04.2007 11.07.2007 Dodatok - zvýšenie ceny kvôli zvýšeniu počtu strán oproti pôvodnému zadaniu.
10/2007 FULL SERVIS s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku LCD monitorov 13 582 0 ÚRSO 02.10.2007 31.12.2007
17/2008 PC PROMPT s.r.o. Dodávka notebookov 13 118 0 ÚRSO 10.06.2008 31.12.2008