Zmluva č. 20/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2009
Dodávateľ:ÚEOS-Komercia a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie modelu hodnotenia ekon. efekt. Regulovaných subjektov podľa údajov z oddelenej účt. evidencie
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 283,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:-41 650,00
Celková dohodnutá čiastka:24 633,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy