Zmluva č. 03/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2008
Dodávateľ:3P slúži Vám - Ladislav Pócs
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 698,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 698,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€)

Prílohy