Zmluva č. 04/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2007
Dodávateľ:EuroEnergy s.r.o., Švédska 1538/22, Praha, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh regulačného rámca a spôsoby minimalizácie nárastu ceny pre odberateľov v domácnosti, vrátane vypracovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v paragrafovom znení
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 651,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 651,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy