Zmluva č. 12/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2009
Dodávateľ:Ing. Milan Hargaš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Konzultačné služby v oblasti plynárenstva
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy