Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
04/2007 EuroEnergy s.r.o., Švédska 1538/22, Praha, ČR Návrh regulačného rámca a spôsoby minimalizácie nárastu ceny pre odberateľov v domácnosti, vrátane vypracovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v paragrafovom znení 27 651 0 ÚRSO 26.03.2007 30.04.2007
02/2008 EUROPROJEKT a.s., Májová 21, 851 05 Bratislava Administrácia projektu ESF 7 190 0 ÚRSO 18.04.2008 31.12.2008
04/2010 FOMI s.r.o. Výročná správa za rok 2009 12 495 0 ÚRSO 25.02.2010 25.05.2010
10/2007 FULL SERVIS s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku LCD monitorov 13 582 0 ÚRSO 02.10.2007 31.12.2007
06/2010 H.O.P. s.r.o. Zmluva o servise autoparku 35 699 8 055 ÚRSO SR 13.04.2010 13.04.2012 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
29/2008 IDJ s.r.o. Implementácie štandardov kvality 38 315 0 ÚRSO 03.12.2008 18.12.2008
19/2008 Ing. Jana Hudáková, Námestie sv. Františka 16, 841 05 Bratislava Analýza dvojzložkovej ceny v CR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 11 618 0 ÚRSO 16.09.2008 30.11.2008
02/2009 Ing. Karol Krist - Karpatia servis Zmluva o upratovacích prácach 35 699 7 140 ÚRSO 29.01.2009 31.01.2011 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z., pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
01/2007 Ing. Karol Krist - Karpatia servis, Studenohorská 3, Bratislava Zmluva o upratovacích prácach 26 536 0 ÚRSO 29.01.2007 31.01.2009 Dodatok, zväčšenie upratovanej plochy.
09/2010 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 0 12 000 ÚRSO SR 01.07.2010 06.01.2011 30 €/hod.
12/2009 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 22 000 0 ÚRSO 22.06.2009 30.05.2010
28/2008 Ing. Milan Pikula Vzdialená správa počítačových serverov 6 055 6 055 ÚRSO 03.12.2008 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
27/2008 IP Security Consulting s.r.o. Videokonferenčné zariadenie 38 699 0 ÚRSO 15.12.2008 26.01.2009
06/2007 IQ DESIGN studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2006. 14 247 0 ÚRSO 11.04.2007 11.07.2007 Dodatok - zvýšenie ceny kvôli zvýšeniu počtu strán oproti pôvodnému zadaniu.
14/2009 JP ENERGY, s.r.o. Analýza možností vytvorenia nezávislej inštitúcie - „Balancing pointom“ v oblasti plynárenstva pre SR. 3 280 0 ÚRSO 27.08.2009 15.09.2009
05/2010 JUDr. Peter Gruber Rámcová zmluva o poskytutnutí právnych služieb 35 699 24 915 ÚRSO 29.03.2010 29.03.2011
05/2009 JUDr. Peter Gruber Zmluva o poskytovaní právnych služieb 35 698 0 ÚRSO 30.03.2009 21.12.2009
07/2009 Michal Lašut - FotoEuro Výročná správa za rok 2008 11 398 0 ÚRSO 14.04.2009 16.06.2009
06/2008 Michal Lašut - Fotograf a vydavateľ, Jánošovská 8, 038 61 Vrútky Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2007. 10 894 0 ÚRSO 17.03.2008 01.08.2008
17/2010 MIP s.r.o. Dodávka originálnych a renovovaných tonerových Kaziet 0 0 ÚRSO 01.02.2011 31.03.2013 Suma za predpokladané množstvo.