Zmluva č. 29/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2008
Dodávateľ:IDJ s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Implementácie štandardov kvality
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 315,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 315,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy