Zmluva č. 28/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2008
Dodávateľ:Ing. Milan Pikula
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vzdialená správa počítačových serverov
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 055,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 055,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 055,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Prílohy