Zmluva č. 02/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02/2009
Dodávateľ:Ing. Karol Krist - Karpatia servis
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o upratovacích prácach
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 699,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 699,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 140,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z., pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).

Prílohy