Zmluvy za Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
119/2008 7R Panmed, s.r.o., Bratislava Dodávka immunoglobínu h. 166 080 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 23.05.2008 23.05.2010 http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/01_19908_7R_Panmed_sro.pdf
219/2009 Dartin Slovensko, s.r.o., Prešov dodávka vysokofrekvenčného ventilátora 36 151 36 151 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 02.12.2009 02.12.2009 hradené zo sponz.financíí

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/02_2192009_Dartin_Slovensko_sro.pdf
213/2007 Dispomed, s.r.o., Košice Fundus kamera pre novorodencov - prístroj RED CAM II 109 527 109 527 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 17.12.2007 17.12.2007 prístroj hradený zo štátneho rozpočtu

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/03_21307_Dispomed_as.pdf
40/2010 E-BA tpz, spol.s r.o., Bratislava HDTV laparoskop 194 830 194 830 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 15.02.2010 27.03.2010 hradené zo sponzorských financií - Nadácia SPP
183/2007 Fosan, s.r.o., Ivančice dodávka mobilnej IJ 98 154 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 26.09.2007 26.09.2011 postúpené práva Tatra -leasing, s.r.o.-Zmluvou

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/05_1802007_Fosam_sro.pdf
42/2009 Intec Pharma, s.r.o., Bratislava dodávka albumin-humánum-lieky 59 683 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 16.02.2009 16.02.2011
218/2007 Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Bratislava dodávka liekov 618 097 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 04.12.2007 04.12.2009
191/2006 SQS Team, s.r.o., Bratislava výstavba kotolne 1 433 621 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 07.09.2006 29.03.2007 Tatra leasing, s.r.o.,- dodatok

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/08_1912006_SQS_Team_sro.pdf
146/2006 Stapro Slovensko, s.r.o., Košice dobudovanie NIS 657 905 657 905 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 12.07.2006 04.10.2007 hradené zo štátneho rozpočtu

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/09_14606_STAPRO_Slovensko_sro.pdf
206/2008 Stavomontáže Prievidza, s.r.o., Prievidza výstavba ubytovacieho zariadenia "Kramáre" 2 720 838 1 327 757 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 16.09.2008 05.05.2010 http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/10_20608_Stavomotaze_Prievidza_sro.pdf
177/2008 Unipharma Prievidza - 1. slovenská a.s., Bojnice Dodávka liekov 52 461 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 14.07.2008 14.07.2010
217/2007 Unipharma Prievidza - 1.slovenská lekárnická a. s,, Bojnice dodávka liekov 725 480 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 04.12.2007 04.12.2009