Zmluva č. 218/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:218/2007
Dodávateľ:Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:618 097,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:618 097,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava