Zmluva č. 42/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/2009
Dodávateľ:Intec Pharma, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka albumin-humánum-lieky
Zmluvne dohodnutá čiastka:59 683,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:59 683,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava