Zmluva č. 206/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:206/2008
Dodávateľ:Stavomontáže Prievidza, s.r.o., Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:výstavba ubytovacieho zariadenia "Kramáre"
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 320 397,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:400 441,00
Celková dohodnutá čiastka:2 720 838,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 327 756,75
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/10_20608_Stavomotaze_Prievidza_sro.pdf