Zmluva č. 219/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:219/2009
Dodávateľ:Dartin Slovensko, s.r.o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka vysokofrekvenčného ventilátora
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 151,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 151,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:36 151,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:hradené zo sponz.financíí

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/02_2192009_Dartin_Slovensko_sro.pdf