Zmluva č. 217/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:217/2007
Dodávateľ:Unipharma Prievidza - 1.slovenská lekárnická a. s,, Bojnice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:725 480,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:725 480,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava