Zmluva č. 191/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:191/2006
Dodávateľ:SQS Team, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:výstavba kotolne
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 317 201,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:116 420,00
Celková dohodnutá čiastka:1 433 621,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:Tatra leasing, s.r.o.,- dodatok

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/08_1912006_SQS_Team_sro.pdf