Zmluva č. 146/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:146/2006
Dodávateľ:Stapro Slovensko, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dobudovanie NIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:641 421,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:16 484,00
Celková dohodnutá čiastka:657 905,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:657 905,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:hradené zo štátneho rozpočtu

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/09_14606_STAPRO_Slovensko_sro.pdf