Zmluva č. 183/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:183/2007
Dodávateľ:Fosan, s.r.o., Ivančice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka mobilnej IJ
Zmluvne dohodnutá čiastka:98 154,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:98 154,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:postúpené práva Tatra -leasing, s.r.o.-Zmluvou

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/05_1802007_Fosam_sro.pdf