Zmluva č. 177/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:177/2008
Dodávateľ:Unipharma Prievidza - 1. slovenská a.s., Bojnice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka liekov
Zmluvne dohodnutá čiastka:52 461,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:52 461,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava