Zmluva č. 213/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:213/2007
Dodávateľ:Dispomed, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Fundus kamera pre novorodencov - prístroj RED CAM II
Zmluvne dohodnutá čiastka:109 527,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:109 527,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:109 527,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:prístroj hradený zo štátneho rozpočtu

http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/03_21307_Dispomed_as.pdf