Zmluva č. 40/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40/2010
Dodávateľ:E-BA tpz, spol.s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:HDTV laparoskop
Zmluvne dohodnutá čiastka:194 830,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:194 830,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:194 830,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:hradené zo sponzorských financií - Nadácia SPP