Zmluvy za Agentúra na podporu výskumu a vývoja


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13903/2010 EUCR, s.r.o. vykonávanie upratovacích a s nimi súvisiacich prác 626 0 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 01.01.2011 31.12.2012 Cena predstavuje mesačný paušál. Cenník hygienického materiálu tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
42/2007 ACASE a.s. Zmluva o vytvorení diela č. AC 071010 53 864 5 000 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 28.11.2007 Cena spolu + v zmysle čl. 5.4.1. zmluvy.
Zmluva uzavretá na dobu neurčitú.
43/2007 ACASE a.s. Zmluva o vytvorení diela č. AC 071007 21 666 3 000 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 28.11.2007 Cena spolu + v zmysle čl. 5.1 zmluvy.
Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
47/2008 ECOMA SERVIS spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 983 5 895 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 11.02.2008 Zmluva vypovedaná zo strany APVV k 31.12.2010 bez udania dôvodu v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. Cena predstavuje mesačný paušál prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.
72/2009 Ing. Martin Hinka – SLOVENSKÉ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE Zmluva o poskytovaní služieb 0 13 000 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 15.12.2009 31.12.2011 Cena je uvedená v článku V. zmluvy.
45/2007 JUDr. Soňa Vlhová – advokát, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1 190 0 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 01.01.2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.
56/2008 Nemocnica Svätého Michala, a.s. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 0 500 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 08.09.2008 08.09.2011 Cenník poskytovaných služieb je v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zmena obchodného mena.
10/2005 Edenred Slovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečovaní stravovania 0 0 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 21.07.2005 Suma spolu - v zmysle dodatku č. 1. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Zmena názvu spoločnosti z ACCOR Services Slovakia, s.r.o. na Edenred Slovakia, s.r.o.
75/2010 ui42 spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí prác a služieb 38 0 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 13.07.2010 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Cena predstavuje normovanú hodinovú sadzbu vrátane DPH.
76/2010 ui42 spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí supportu k CMS BUXUS 1 011 506 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 13.07.2010 Cena za ročnú podporu vrátane DPH. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
17/2006 Vojtech Hatala – služby PO Zmluva o poskytovaní služieb 46 325 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 01.04.2006 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Cena predstavuje mesačný paušál prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.
73/2010 Visions, s.r.o. Mandátna zmluva 0 3 000 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 25.06.2010 Cenník odplát je uvedený v článku VI bod 2 písm. a), b). Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.