Zmluva č. 10/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2005
Dodávateľ:Edenred Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečovaní stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Suma spolu - v zmysle dodatku č. 1. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Zmena názvu spoločnosti z ACCOR Services Slovakia, s.r.o. na Edenred Slovakia, s.r.o.

Prílohy