Zmluva č. 56/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:56/2008
Dodávateľ:Nemocnica Svätého Michala, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:500,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cenník poskytovaných služieb je v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zmena obchodného mena.

Prílohy