Zmluva č. 45/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:45/2007
Dodávateľ:JUDr. Soňa Vlhová – advokát, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:592,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:597,50
Celková dohodnutá čiastka:1 190,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy