Zmluva č. 47/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/2008
Dodávateľ:ECOMA SERVIS spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:982,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:982,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 895,06
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Zmluva vypovedaná zo strany APVV k 31.12.2010 bez udania dôvodu v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. Cena predstavuje mesačný paušál prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy