Zmluva č. 17/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2006
Dodávateľ:Vojtech Hatala – služby PO
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:46,47
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46,47
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:325,29
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Cena predstavuje mesačný paušál prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.

Prílohy