Zmluva č. 72/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:72/2009
Dodávateľ:Ing. Martin Hinka – SLOVENSKÉ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:13 000,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena je uvedená v článku V. zmluvy.

Prílohy