Zmluva č. 13903/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13903/2010
Dodávateľ:EUCR, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:vykonávanie upratovacích a s nimi súvisiacich prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:626,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:626,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena predstavuje mesačný paušál. Cenník hygienického materiálu tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Prílohy