Zmluva č. 43/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:43/2007
Dodávateľ:ACASE a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela č. AC 071007
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 666,16
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 666,16
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 000,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena spolu + v zmysle čl. 5.1 zmluvy.
Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.

Prílohy