Zmluva č. 73/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:73/2010
Dodávateľ:Visions, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 000,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cenník odplát je uvedený v článku VI bod 2 písm. a), b). Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.

Prílohy