Zmluva č. 75/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:75/2010
Dodávateľ:ui42 spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí prác a služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:38,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Cena predstavuje normovanú hodinovú sadzbu vrátane DPH.

Prílohy