Zmluva č. 42/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/2007
Dodávateľ:ACASE a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela č. AC 071010
Zmluvne dohodnutá čiastka:48 542,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 321,92
Celková dohodnutá čiastka:53 864,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 000,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Poznámka:Cena spolu + v zmysle čl. 5.4.1. zmluvy.
Zmluva uzavretá na dobu neurčitú.

Prílohy