Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0083/2009 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava, Pribinova 25 Zmluva o poskytnutí služby - polygrafické práce a technicko-organizačné zabezpečenie konferencie 7 650 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.03.2009 03.04.2009
0412/2007 Re a.s., Praha 8, Ke stírce 10,Úholičky 24, Mandátna zmluva 31 534 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2007 20.06.2007
0413/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č.21 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dńa 01.03.2004 37 361 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.05.2007 09.06.2007
0415/2007 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva na zabezpečenie servisných prác, metodickej a projektovej pomoci, nových modulov programového vybavenia pre potreby MŠ SR 29 805 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.05.2007 03.03.2008
0493/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Rámcová dohoda na dodávku výpočtovej techniky 1 149 962 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 21.05.2007 15.05.2011
0814/2007 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61,Star.Vajnorská Zmluva o dielo - Rekonštrukcia interiéru prízemia a 4 poschodia MŠ SR. 1 221 755 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 18.06.2007 25.09.2007
0860/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Kúpna zmluva 2 531 999 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 25.06.2007
1104/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 22 uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 20 374 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.08.2007 13.09.2007
1176/2007 FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o., Dubnica nad Váhom, C II 88/35 Kúpna zmluva - kopírovacie stroje 41 038 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.08.2007 15.08.2007
1255/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo - Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácii 442 014 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007
1473/2007 Ďurica Juraj, Bratislava, Oravská 2 Zmluvy o vykonávaní opravárenských a servisných prác 4 780 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 18.10.2007 18.10.2008
1996/2007 Slovakia Online s.r.o., Bratislava, Sabinovská 14 Zmluva o poskytovaní informácii z monitorovania verejných informačných zdrojov 7 102 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.12.2007 31.12.2008
0003/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Vypracovanie diela- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Dátové centrum rezortu školstva 62 806 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
0004/2008 AVNET technology solutions, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 21 Vzpracovanie diela - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Školský intranet " 70 311 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
0312/2008 FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o., Dubnica nad Váhom, C II 88/35 Kúpna zmluva na nákup kopírovacích strojov 77 898 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.03.2008
0488/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na zákazku -Dátové centrum 1. etapa 16 156 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.06.2008
0518/2008 Kanex Slovakia,s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 16, 3/A Zmluva o úprave vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.08.2008 04.08.2009
0732/2008 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb - vzdelávacie a tréningové aktivity praktického výcviku zamestnancov MŠ SR pre oblasť oprávnených výdavkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.07.2008 31.12.2008
0817/2008 GTEC, s.r.o., Bratislava, Trnavská 44 Zmluva o dielo- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Digitálny obsah Národného programu výchovy a vzdelávania 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
0365/2008 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise, podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií CASE*ERP 74 735 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.03.2008 03.03.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>