Zmluva č. 0817/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0817/2008
Dodávateľ:GTEC, s.r.o., Bratislava, Trnavská 44
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Digitálny obsah Národného programu výchovy a vzdelávania
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 921,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 921,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy