Zmluva č. 0814/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0814/2007
Dodávateľ:ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61,Star.Vajnorská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Rekonštrukcia interiéru prízemia a 4 poschodia MŠ SR.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 221 755,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 221 755,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy