Zmluva č. 0493/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0493/2007
Dodávateľ:Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na dodávku výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 149 962,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 149 962,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy