Zmluva č. 0732/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0732/2008
Dodávateľ:Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb - vzdelávacie a tréningové aktivity praktického výcviku zamestnancov MŠ SR pre oblasť oprávnených výdavkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy