Zmluva č. 1255/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1255/2007
Dodávateľ:Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácii
Zmluvne dohodnutá čiastka:295 071,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:442 014,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy