Zmluva č. 0415/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0415/2007
Dodávateľ:ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie servisných prác, metodickej a projektovej pomoci, nových modulov programového vybavenia pre potreby MŠ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 805,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 805,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy