Zmluva č. 0413/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0413/2007
Dodávateľ:KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková kúpna zmluva č.21 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dńa 01.03.2004
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 361,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 361,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy