Zmluva č. 0518/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0518/2008
Dodávateľ:Kanex Slovakia,s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 16, 3/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o úprave vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy