Zmluva č. 0083/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0083/2009
Dodávateľ:Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava, Pribinova 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby - polygrafické práce a technicko-organizačné zabezpečenie konferencie
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 650,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 650,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy