Zmluvy za Krajský školský úrad v Prešove


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
12/2010 Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41 Zmluva o dielo č. 2/KŠÚ/PP-SD/2010 8 750 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 19.03.2010
13/2009 DÚHA, a.s. Prešov, Prešov, Čapajevova 29 Zmluva o dielo 508 270 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 29.06.2009
13/2010 LRC & partner s.r.o., Rosina, Rosina 816 Mandátna zmluva č. 001/2010-2009 uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 3 300 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 29.01.2010
15/2009 Merga s.r.o., Snina, Komenského 2826 Zmluva o dielo č. 11/2009/KŠÚ/SV 289 152 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 11.11.2009
15/2010 UNISTAV, s.r.o. , Prešov, Ku Surdoku 25 Zmluva o dielo č. 301812/2009 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení 443 880 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 28.01.2010
16/2009 Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41 Zmluva o dielo č.6/KŠÚ/ML/2009 12 565 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 16.07.2009
19/2009 Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41 Zmluva o dielo č. 2/KŠÚ/VO-PP/2009 2 168 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 09.09.2009
21/2009 Ing. Vladimír Boroš, PhD., Žilina, Hečkova 2425/40 Zmluva o dielo č. 5/09 25 600 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 25.06.2009
2/2009 Ing. Branislav Vojtek, Prešov, Sibírska 41 Zmluva o dielo č.7/KŠÚ/SV/2009 uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. 4 413 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 14.08.2009
24/2006 NETSAT, s.r.o., Sabinov, SNP 16 Zmluva o výkone správy servera 2 370 1 185 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 01.07.2006
25/2008 VALENS, s.r.o., Žilina, Hollého 372/33 Zmluva o dielo č.2/08 8 232 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 05.05.2008
27/2008 VALENS, s.r.o., Žilina, Hollého 372/33 Zmluva o dielo č.4/08 9 958 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 19.06.2008
42/2007 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 27, Lazaretská 15 Poistenie majetku 266 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 07.03.2007 07.03.2012
64/2008 VALENS, s.r.o., Žilina, Hollého 372/33 Zmluva o dielo č. 3/08 11 153 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 05.05.2008
65/2008 VALENS, s.r.o., Žilina, Hollého 372/33 Zmluva o dielo č. 1/08 15 601 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 05.05.2008