Zmluva č. 13/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2009
Dodávateľ:DÚHA, a.s. Prešov, Prešov, Čapajevova 29
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:508 270,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:508 270,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy